Read Article
Bất Động Sản
Bất Động Sản

TP. HCM đảm bảo những trở ngại đối mặt với các nhà phát triển tài sản sẽ bị xóa trong tháng này


TP. HCM – chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn thành phong đã tổ chức một cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan chính phủ khác nhau để thảo luận cách giải cứu các dự án bất động sản đã bị trì hoãn do nhiều khó khăn khác nhau. Họ...