Luật

Bùi Kim Thành phá rối cộng đồng 1
Ngày 10/7/2011 tại TP Westminster, có cuộc họp Cộng Đồng khoán đại.

Trong khi Cộng Đồng đang họp thì Nguyễn Phương Hùng xuất hiện và chuyện gì xảy ra cho Nguyễn Phương Hùng. Mời các Bạn đón xem.

Cũng xin nhắc Nguyễn Phương Hùng là một người chuyên môn phá rối cộng đồng.

Và chuyện gì xảy ra cho bà LS (bằng LS cũa bà chỉ có giá trị tại VN – Qua đến Hoa Kỳ bà bị bệnh tâm thần nên không còn hành nghề LS nữa) Bùi Kim Thành cũng là người chuyên môn phá rối các buổi họp mặt trong cộng đồng. Trong cuộc họp ngày 10/7/2011 bà đả bị cảnh sát TP Westminster áp giải ra khỏi hội trường và còng tay bà giải đi.

Phần 2:

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/luat/

Luật
Gieo 1 Nhân Gặp 10 Quả LUẬT NHÂN QUẢ BÁO ỨNG Không Kể Giàu Nghèo Nghe Để Thức Tỉnh Từ Hôm Nay
Luật
Bi kịch đất đai Việt Nam
Luật
Luật Đất Đai năm 2013 -Chương 1- 2 -Dân Ta Phải Biết Luật Ta
There are currently no comments.