Công Nghệ

Các câu lệnh truy vấn trong SQL – CREATE INSERT UPDATE SELECT
Các câu lệnh truy vấn trong SQL – CREATE INSERT UPDATE SELECT
– Trong lập tình PHP và MySQL thì các câu lệnh truy vấn trong SQL là chuỗi kết nối giữa chúng, Giúp PHP có thể kết nối đến CSDL và truy suất các dữ liệu cần thiết.
– Trong hệ quản trị CSDL MySQL thì hỗ trợ khá nhiều câu lệnh để tương tác với CSDL. Trong đó có các câu lệnh truy vấn
thường dùng cho lập trình PHP để hỗ trợ cho việc truy suất lấy các dữ liệu bên trong CSDL và hiển thị lên web. Các câu lệnh truy vấn trong SQL thường dùng như CREATE, INSERT, UPDATE, SELECT video trên đây:
– Câu lệnh CREATE : tạo mới một bảng
– Câu lệnh SELECT … FROM: lấy dữ liệu trong bảng
– Câu lệnh INSERT INTO: thêm dữ liệu vào bảng.
– Câu lệnh UPDATE: cập nhật hay chỉnh sửa lại dữ liệu bên trong bảng.

Các bạn cũng có thể tham khảo các video trước để hiểu rõ hơn về mysql và cách tạo mới 1 database, bảng :

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/cong-nghe/

Công Nghệ
CHI TIẾT LỆNH DIVIDE VÀ LỆNH MEASURE TRONG AUTOCAD – CHÚ Ý KHI DÙNG DIVIDE CHIA ĐỀU KHUNG CỬA
Công Nghệ
Cách sử dụng lệnh /EFFECT | CHẠY NHANH, NHẢY CAO, ĐÁNH WITHER PHÁT KHÓC??!!! | MINECRAFT COMMAND
Công Nghệ
Worst LEGO Theme? LEGO Racers Xalax Snake review! 2001 set 4577!
There are currently no comments.