Công Nghệ

Hướng dẫn cách sử dụng hàm tích trong Excel dễ dàng và hiệu quả


Trên Excel, để thực hiện các phép nhân, có thể sử dụng toán tử với dấu “*” để nhân số liệu với nhau. Tuy nhiên, toán tử còn rất nhiều hạn chế và chỉ thích hợp cho việc nhân các số liệu đơn giản. Đối với bảng số liệu phức tạp thì toán tử hoàn không thể áp dụng. Vì vậy, người dùng cần phải biết cách dùng hàm tích để tối đa hóa việc tính toán. Vì vậy, vinhtrinh.com.vn xin được chia sẻ cách sử dụng hàm tích trong Excel dễ hiểu nhất.

Tổng quan về hàm tích

Hàm tích trong Excel hay còn gọi là hàm PRODUCT cho phép người dùng nhân tất cả các dữ liệu đã cho và trả về tích của chúng. Ví dụ, nếu ô B1 và ô B2 có chứa số, bạn dùng hàm tích để nhân chúng lại với nhau bằng công thứ =PRODUCT(B1,B2). Cách này là cách thay thế cho cách tính toán thông thường gọi là toán tử trong toán học B1*B2.

Hàm tích hay hàm PRODUCT rất hữu ích trong các phép tính phức tạp có nhiều ô. Ví dụ: PRODUCT(A1:A3, B1:B3), tương đương với = A1*A2*A3*B1*B2*B3 theo phép tính toán tử trong toán học thông thường.

Cú pháp hàm tích:

PRODUCT(number1, [number2],…)

Các đối số của hàm tích sẽ như sau:

 • Number 1: là số bắt buộc. Là số và phạm vi thứ nhất mà bạn muốn nhân.
 • Number 2: là số tùy chọn. Các số và phạm vi bổ sung mà bạn muốn nhân, có tối đa 225 đối số.

Ví dụ:

 • =PRODUCT(A3:A5) , nghĩa là nhân các số trong các ô A3, A4 và A5 với nhau.
 • =PRODUCT(B1:B3, 2) , nghĩa là nhân các số trong các ô B1, B2 và B3 lại với nhau rồi tiếp tục nhân với 2.
 • =PRODUCT(C1:C3, D1, 2), nghĩa là nhân các số C1, C2 và C3 lại với nhau, sau đó nhân với D1 và cuối cùng là nhân với 2.
Tổng quan về hàm tích

Tổng quan về hàm tích

Cách sử dụng hàm tích trong Excel

Sau khi có cái nhìn tổng quan về hàm tích, dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng:

 • Bước 1: Áp dụng cú pháp, nháy đúp chuột vào ô cần tính toán.
 • Bước 2: Nhập công thức cú pháp, bắt đầu với dấu “=” vào ô tính, tiếp đến nhấp chuột trái vào ô tính. Sau đó bạn sẽ thấy công thức của hàm tích hiện ra. Khi đã nhập ô cần tính tích, lúc này chỉ cần nhấn ENTER là Excel sẽ tự động trả về kết quả cho phép tính tích của ô đã nhập dữ liệu.

Xét các ví dụ như sau:

 • Ví dụ 1: tính tích các số A1=3, A2=4, A3=5

Công thức tính: =PRODUCT(A1:A3)= 60

 • Ví dụ 2: tính tích các số B1=1, B2=2, C1=0

Công thức tính: =PRODUCT(B1:B2,C1)= 0

 • Ví dụ 3: tính lương thực của công nhân với lương ngày cho sẵn và số ngày công

Cách 1: sử dụng toán tĩnh với công thức C5=A5*B5

Cách 2: sử dụng hàm tích PRODUCT như đã hướng dẫn bên trên.

Cách sử dụng hàm tích trong Excel

Cách sử dụng hàm tích trong ExcelCách sử dụng hàm tích trong Excel

Các hàm tính cơ bản khác trong Excel

Bạn cạnh hàm tích đã được chia sẻ ở trên, bạn cũng cần phải nắm vững các hàm cơ bản khác để công việc tinh toán trở nên thật linh động. Dưới đây là những hàm cơ bản bạn có thể tham khảo.

Hàm SUM

Đây là hàm cộng toàn bộ các giá trị riêng rẽ lại với nhau.

Cú pháp: =SUM(number1, number2,…), với number1, number2… là các số cần được tính tổng.

Hàm SUMIF

Làm hàm tính tổng các giá trị riêng rẻ với nhau trong phạm vi các điều kiện đã xác định trước. Ví dụ: tính tổng các số đã cho với điều kiện mỗi số riêng rẽ phải bé hơn 5.

Cú pháp: =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range), với:

 • Range là dãy số mà bạn muốn xác định
 • Criteria là điều kiện, tiêu chuẩn của phép tính tổng.
 • Sum_range là các ô cần tính tổng

Hàm AVERAGE

Là hàm tính trả về số trung bình cộng của các đối số. Ví dụ, nếu phạm vi B1:B20 có chứa số cần tính, thì công thức sẽ là =AVERAGE(B1:B20) để tính trung bình cộng của các số này.

Cú pháp: =AVERAGE(number1, number2…), với number1, number2… là các tham số cần được tính trung bình cộng.

Hàm MAX

Hàm MAX sẽ trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Cú pháp: =MAX(number1, number2…), với number1, number2…là tập hợp các số trong tập giá trị cần được tìm giá trị lớn nhất.

Các hàm tính cơ bản khác trong Excel

Các hàm tính cơ bản khác trong Excel

Trên đây, vinhtrinh.com.vn vừa chia sẻ về hàm tích trong Excel cũng như các hàm thông dụng khác cần được nắm vững. Đối với người dùng Excel, việc hiểu rõ và sử dụng thuần thục tất cả các hàm là điều vô cùng quan trọng. Các hàm trên có các tính năng giúp hỗ trợ công việc tính toán của bạn một cách tuyệt vời cũng như là nâng cao hiệu quả công việc.

Công Nghệ
Học Excel Cơ Bản Miễn Phí – Hàm Đếm Số Lượng COUNT và Hàm Đếm Giá Trị COUNTA – Tự học Excel
Công Nghệ
31. Cách dùng hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF và COUNTIFS | Khóa học phần mềm văn phòng Excel
Công Nghệ
Hướng dẫn cách sử dụng hàm count và countif trong Excel
There are currently no comments.