Công Nghệ

Le Huu Nhiem – Cách sử dụng hàm IF, AND, OR trong Excel nhanh hiểu nhất – IF, AND, OR in Excel
Le Huu Nhiem – Cách sử dụng hàm IF, AND, OR trong Excel nhanh hiểu nhất – IF, AND, OR in Excel

HÀM AND
– Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logic theo phép toán And. Khi ta muốn xét cùng một lúc nhiều điều kiện đồng thời xảy ra thì ta dùng hàm này .
– Cấu trúc: AND Logical1,Logical2, . . .
– Giải thích :
Logical1: Biểu thức logical thứ nhất
Logical2: Biểu thức logical thứ hai
Kết quả của hàm là giá trị True hay False đựơc thực hiện vơi các biểu thức logic trên theo phép toán And .

HÀM OR
– Công dụng : Dùng để kết hợp các biểu thức logic theo phép toán Or. Khi ta muốn xét một trong những điều kiện chỉ cần thoã mãn 1 điều kiện mà thoã thì ta dùng hàm này .
– Cấu trúc: OR Logical1,Logical2, . . .
– Giải thích :
Logical1: Biểu thức logical thứ nhất
Logical2: Biểu thức logical thứ hai
Kết quả của hàm là giá trị True hay False đựơc thực hiện với các biểu thức logic trên theo phép toán Or.

Link tải file thực hành:

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
– Video này hữu ích, nhấn LIKE, COMMENT để ủng hộ nhé
– ĐĂNG KÍ kênh để cập nhật video mới nhất:

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
+ Fanpage: (Hướng dẫn Tin học)
+ Email: huunhiemsp@gmail.com
+ Website:
+ Website:
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/cong-nghe/

Công Nghệ
Vật Vờ| So sánh những thay đổi của Windows 10 với Windows Phone 8.1 [Phần 1]
Công Nghệ
Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong Excel
Công Nghệ
Hà Quang Dương|Học Excel cho người mới bắt đầu 03| Hàm FIND, SEARCH, SUBSTITUTE, REPLACE
There are currently no comments.