Luật

Luật giao thông đường bộ , vừa tập lái vừa nghe luật, 450 câu hỏi, mẹo học lý thuyết
LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ.
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG II : QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG III : KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG IV : PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG V: NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN
THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG VI: VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
– Mục 1: HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
– Mục 2: DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

=================================
450 câu hỏi thi sát hạch lái xe hạng B1 B2 C D E FC
450 câu hỏi lý thuyết hạng B1 B2 C D E FC
Thi sát hạch lái xe hạng B1 B2 C D E FC
Mẹo thi lý thuyết hạng B1 B2 C D E FC
Mẹo thi xa hình hạng B1 B2 C D E FC
Mẹo thi đường trường hạng B1 B2 C D E FC
=========================================

Nhận hồ sơ và đào tạo lái xe các hạng
tại tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận
Liên hệ : Thầy Hòa 0326.032.363
————————————————————————————

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/luat/

Luật
Luật trời – Trailer
Luật
CSGT tranh cãi với người vi phạm: Lãnh đạo PC67 nói gì?
Luật
Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
There are currently no comments.