Luật

Những điểm mới trong luật tạm giữ, tạm giam
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.
So với những quy chế trong luật tạm giam, tạm giữ trước đây thì luật hiện hành đã thay đổi, bổ sung rất nhiều nội dung, bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý giam giữ, phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hơp pháp của người bị tạm giam, tạm giữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.
Tuy nhiên cho đến nay, sau hơn 1 năm thi hành, vẫn nhiều người chưa biết đến những quy định trong luật tạm giữ, tạm giam. Chuyên mục Bạn và pháp luật hôm nay, cùng với sự tham gia của luật sư Nguyễn Thanh Hà, Công ty Luật SB law, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số điểm đáng chú ý trong luật này

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/luat/

Luật
Phương Pháp rèn luyện Tính Kỷ Luật và Sự Tập Trung | Nguyễn Hậu EDU
Luật
HỌC NGHỀ MỞ TIỆM – CẦM ĐỒ – KINH DOANH VÀNG BẠC (Học viên kiến tập tại Công Ty Công Nghệ DCTech).
Luật
(Method 1) Integral of x^3/sqrt(1-x^2) (substitution)