Công Nghệ

[NINJA EXCEL]_SỐ 01: HÀM "ROUND" & LÀM TRÒN SỐ
[NINJA EXCEL]_SỐ 01: HÀM ROUND & LÀM TRÒN SỐ
————-
Khi sử dụng Excel để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, bạn sẽ cần sử dụng đến hàm Round. Hàm Round là hàm làm tròn số trong Excel. Khi sử dụng hàm Round bạn sẽ lấy được giá trị tròn nhất trong ô dữ liệu của Excel. Bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức và ví dụ minh họa của hàm Round.
————
LƯU Ý THÊM:

* Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
* Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
*Nếu num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
* Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.
* Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.
* Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.
———–
Đây là video đầu tay của mình về Excel, các bạn hoặc thầy cô góp ý thì mình ( con ) luôn sẵn lòng để cùng mọi người tiến bộ
Chân thành cảm ơn

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/cong-nghe/

Công Nghệ
Count frequencies of array elements in range 1 to n
Công Nghệ
Cách dùng hàm PROPER – Hàm viết hoa chữ cái đầu trong Excel
Công Nghệ
Cách tạo danh sách sổ xuống (drop-down list) động vô cùng đơn giản chỉ với hàm Index trong Excel
There are currently no comments.