Luật

SÁCH NÓI LUẬT IM LẶNG – MARIO PUZO
FB:
GMAIL: KIEUTRONGVAN2011@GMAIL.COM
SĐT – ZALO: 0978086996
Instagram :
Twitter:
Pinterest:
SÁCH NÓI KHÔNG QUẢNG CÁO
#SACHNOIKHONGQUANGCAO #sachkhongquangcao #GIONGCHOKHUNG

#German Shepherd #Tibetan Mastiff #Japanese Chin #Pekingese #Dachshund
Dackel, Teckel
#Pungsan Dog #Alaskan Malamute #American Akita #American Foxhound
#Bulldog
#American Bulldog #American Indian Dog #New Guinea Singing Dog #Taiwan Dog
Formosan Dog
#French Bulldog #Telomian #Smooth Fox Terrier #Saluki #Rhodesian Ridgeback #Pharaoh Hound
#Canarian Warren Hound #Newfoundland
#Pit bull #American Pit Bull Terrier
American Bully #Rottweiler #Shikoku
#Alaskan Husky #Czechoslovakian Wolfdog
#Kai #Thai Ridgeback
#Miniature Pinscher #Ibizan Hound #Bearded Collie #Bedlington Terrier
#White Swiss Shepherd #Picardy Shepherd
#Black Russian Terrier, Tchiorny Terrier #Bluetick Coonhound #Mastiff
#Neapolitan Mastiff #Cane Corso
Italian Corso Dog #Argentine Dogo #Dogue de Bordeaux
French Mastiff #Azores Cattle Dog #
Chow Chow #Komondor #Samoyed #Japanese Spitz #Bernese Mountain Dog #American Eskimo Dog #Bichon Frisé #Black and Tan Coonhound #Hokkaido inu #Kishu #Australian Shepherd #Australian terrier #Basset Hound #Beagle #Belgian Shepherd
Tervuren #Belgian Shepherd
Malinois #Australian Cattle Dog#Australian Kelpie#Beauceron #Labrador Retriever #Anatolian Shepherd Dog #Azawakh #Sloughi #Boston Terrier#Canaan Dog #Basenji #Chinese Chongqing Dog #Kangal Dog #Kintamani #Korean Jindo #Norwegian Lundehund #American Staffordshire
Terrier #American #Cocker Spaniel #Poongsan #Phu Quoc Ridgeback
Phu-Quoc Greyhound #Japanese Spaniel #Pug/Carlin #St. Bernard dog
Bernhadiner #Afghan Hound #Akita Inu #Alaskan Klee Kai #Doberman Pinscher #Great Dane#Greyhound #Golden Retriever#Siberian Husky#Shetland Sheepdog #Icelandic Sheepdog#Shiba Inu #Chihuahua

OMERTA (Luật im lặng) là luật danh dự của người Sicily cấm tố giác những hành động tội lỗi của những người liên quan. Luật im lặng của người Sicil (Ý) là nền tảng cho lòng trung thành của tổ chức Mafia từ nhiều thế kỷ qua, nhưng giờ đây nó đang dần trở thành di tích mang tính biểu trưng cho dĩ vãng. Lòng trung thành có thể im lặng nhưng tiền lại biết nói.
FB:
tw:

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/luat/

Luật
Tin Pháp Luật Mới Nhất: Bộ Công An Khởi Tố Vụ Án Với Bị Can Nguyên là Chủ Tịch UBND Vũng Tàu
Luật
Cách học thuộc luật (biển báo) giao thông nhanh nhất Việt Nam
Luật
Mick Foley debuts the 24/7 Championship: Raw, May 20, 2019
There are currently no comments.