Công Nghệ

Top 5 Lenses for Canon Full Frame DSLRs
The 5 best Canon EOS lenses in the world. Ever. Probably.

Thanks to the sponsor of this video – Adorama:

LENSES MENTIONED
Canon 50mm f/1.2L:
Canon 85mm f/1.2L:
Canon 85mm f/1.4L:
Canon 135mm f/2L:
Canon 70-200mm f/2.8L III:
Canon 11-24mm f/4L:

MUSIC
Birocratic:

Nguồn: https://vinhtrinh.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://vinhtrinh.com.vn/cong-nghe/

Công Nghệ
50mm f/1.1 – Bokeh Beast for $160!
Công Nghệ
Ứng dụng lệnh XCLIP để che bớt khối (block) trong AutoCAD
Công Nghệ
Các Hàm Cơ Bản Trong Excel ✅ Bài 16: Kết Hợp Hàm Index Với Hàm Match Dò Tìm Dữ Liệu Trong Excel
There are currently no comments.